På gång just nu!


Nu under hösten startar vi två nya projekt: Skapande skolaprojektet "Barnkonventionen genom drama" och projektet "Samhällsetablering genom handling".


Skapande skolaprojektet vänder sig till barn i årskurs fem i Sandviken kommuns samtliga skolor, vi kommer träffa klasserna tre gånger och arbeta med Barnkonventionen. Projektet finansieras av Kulturrådet via Sandviken kommun.

Klicka här för att läsa mer om projeket.


"Samhällstablering genom drama" består av två delar och vänder sig till personer som befinner sig i en asylprocess, genom att använda drama kommer vi arbeta med samhällsetablering och svenska. 

Projektet finansieras genom Länsstyrelsen Gävleborgs satsning Tidiga insatser för asylsökande.

Klicka här för att läsa mer (och för anmälan).


Förutom dessa två projekt fortsätter Spela med lagen att ta fram spelet om barns rättigheter.

Klicka här för att komma till projektets egna sida.


Vi kommer även vara på med Kulturcentrums Familjelördag den 10 september! Då kan ni få träffa Harriet Höna som är på äventyr!