"Samhällsetablering genom drama"


Under våren 2022 blev vi beviljade projektmedel från Länsstyrelsen Gävleborg för att driva ett projekt inom ramen för Tidiga insatser för asylsökande.

Projektet startade i maj och avslutas den sista juni 2023.


Projektets fokus kommer ligga på två delar, dels en del där vi genom dramalek stärker bandet mellan barn och vårdnadshavare som befinner sig i asylprocessen. 


I den andra delen kommer vi erbjuda vuxna som befinner sig i asylprocessen att delta i en grupp där vi genom att använda dramapedagogiska metoder kommer arbeta med samhällsetablering och svenska språket. Vi kommer även arbeta för att bryta passivisering och utanförskap, skapa kontakter och arbeta för att stärka den fysiska och psykiska hälsan.


I båda delarna kommer vi ha två grupper, dels i Gävle och dels i Sandviken.


Vi har, under ett par år på uppdrag av Rädda Barnen Gävleborg haft dramagrupper där syftet varit att stärka bandet mellan barn och förälder. Under våren 2020 var vi på Migrationsverkets transitboende i Gävle tills pandemin bröt ut och vi inte längre kunde komma dit. Vi flyttade verksamheten till andra lokaler och har sedan dess varit på olika ställen, vi har även spelat in filmer då restriktionerna var som starkast och vi inte kunde träffa några deltagare alls. Filmerna finns på vår sida på You Tube.