Anlita oss!


Vi kan workshoppa om det mesta! 

Till exempel en workshop i hur en bemöter härskartekniker? Eller hur en går från projektidé till projektansökan? 

Behöver ni på er arbetsplats fördjupa er i ledarskap, teambildning och gruppdynamik. Eller vill ni uppdatera era kunskaper kring barns rättigheter?

Önskar du ett dramaäventyr med något specifikt tema för barn?

Vi ordnar det! 

 

Här kommer några förslag på workshops som vi gärna anlitas för att genomföra.

 

Från individ till grupp

Genom att använda samarbetsövningar som bjuder till kreativitet och reflektion arbetar vi med gruppdynamik.

Tillsammans söker vi svar på frågan vad en ledare kan göra för att få individer att känna samhörighet med varandra.

Målgruppen är vuxna och unga som på ett eller annat sätt leder grupper.

 

Från härskarteknik till trygg gruppdynamik

Vi erbjuder en workshop där en kan lära sig upptäcka och konstruktivt hantera situationer där någon använder sin maktposition för att till exempel förminska andra eller på annat sätt skapa en otrygg miljö. Målgruppen är vuxna på arbetsplatser, inom föreningsliv och intresseorganisationer, skolor samt unga inom olika föreningar, fritidsverksamhet osv.

 

Från idé till projektansökan

Ett sätt att förverkliga sina idéer är att driva projekt, vi erbjuder en workshop i hur en kan komma från idé till projektansökan.

Med hjälp av lek, gestaltande övningar och andra kreativa pedagogiska metoder hjälper vi till att generera och strukturera idéer inför en ansökan. Målgruppen är unga och vuxna inom föreningar, skolor, studieförbund, intresseorganisationer.

 

Från lek till rättighet

En workshop där vi använder lek, rollspel och gestaltande övningar för att förmedla kunskap om Barnkonventionen och barns rättigheter. Målgrupperna är vuxna som vill få inspiration i sitt arbete med barn och unga samt barn inom skola, fritidshem, fritidsgårdar, läger, föreningar, bostadsområden osv.

 

Från normroller till normkreativitet

Med hjälp av teaterövningar erbjuder vi en workshop med fokus på att synliggöra och leka med könsnormer.

Målgruppen är de som vill reflektera över sina egna och samhällets normer.

 

Vi är öppna för att skräddarsy workshops efter önskemål, kontakta oss gärna!

Priser

Tre timmar                        7 000 kr

En heldag                          10 000 kr 

Två heldagar                     16 000 kr


Tveka inte att höra av er!

Maila till: info@dramamera.com eller ring 0731544440 så styr vi upp något tillsammans!