Tidiga insatser för asylsökande


Detta projet finansieras av Länsstyrelsen Gävleborg.

Vi erbjuder personer som befinner sig i en asylprocess att lära sig svenska genom dramapedagogiska metoder.


Veksamheten riktar sig till vuxna samt barn med deras vårdnadshavare, både i Gävle och i Sandviken.


På uppdrag av Rädda Barnen Gävleborg har vi skrivit ett inrpirationsmaterial utifrån våra erfarenheter av att arbeta med målgruppen. 

Du kan ladda ner materialet här.