Demokratipris 2022

Varje år delar Sandvikens kommun ut ett demokratipris och vi är oerhört glada och stolta över att år 2022 blivit tilldelade det fina priset!


Motiveringen lyder:

”Spela med lagen, DramaMeras projekt, lyfter barnkonventionen med lust och lekfullhet, genom att utveckla ett pedagogiskt spel.

Spelet ökar kunskapen om konventionen hos den målgrupp som den
faktiskt berör, barn och unga, vilket gör DramaMera till värdiga
mottagare av årets demokratipris.”


Här kan du läsa mer om demokratipriset och till och med se ett klipp från utdelningen.


 

 

Kulturstipendium 2020

Varje år delar Sandvikens kommun ut ett antal kulturstipendier och år 2020 blev vi tilldelade en av dessa vilket vi så klart är väldigt glada och stolta över!


Motiveringen lyder:

 ”Linda Kärki och Katarzyna Jankowska är auktoriserade dramapedagoger som verkar i föreningen DramaMera, där de driver olika projekt och bedriver verksamhet med inriktning på drama för barn och unga samt vuxna grupper. Deras arbete kretsar kring frågor som rör demokrati, jämställdhet och normkritik med barnkonventionen som värdegrund.

Linda och Katarzyna har arbetat med barn och unga både i bostadsområden och på Kulturcentrum, och är under hösten engagerade i två olika Skapande skola-projekt i Sandvikens skolor, där de arbetar med elever från förskola till årskurs 9. Med hjälp av dramapedagogik får eleverna i det ena projektet fördjupa den konstnärliga upplevelsen av att ta del av scenkonst i skolan och i det andra projektet utifrån barnkonventionen skapa och gestalta historier. Med sitt arbete ger Linda och Katarzyna ett viktigt bidrag till Sandvikens kommuns satsning för att ge alla elever i Sandvikens kommun samma möjligheter att uppleva och skapa kultur, i skolan och på fritiden.”