PÅGÅENDE SKAPANDE SKOLAPROJEKT

Under hösten 2022 startar vårt Skapande skolaprojekt "Barnkonventionen genom drama" där vi kommer träffa Sandvikens samtliga elever i årskurs fem och tillsammans arbeta med barns rättigheter.

Vi träffar eleverna i halvklass och kommer med hjälp av lekar, rollspel och andra dramapedagogiska metoder att lära oss mer om Barnkonventionen. 

Projektet pågår läsåret 2022/2023.


TIDIGARE SKAPANDE SKOLAPROJEKT:

Kopplingar, läsåret 2020/2021

Ett projekt där vi erbjöd teateranalys i form av ett efterarbete i årskurserna 7-9 i kommunens skolor. Vi träffade klasserna efter de sett olika föreställningar.

Åk 7 har haft en workshop i Bodypercussion, här arbetade vi vidare med takter och rytmer.

Åk 8 på Hedängskolan såg föreställningen “Var är mitt hem?”, här arbetade vi med frågor som rör hem, trygghet och värderingar.

Åk 8 i övriga skolor samt åk 9 såg föreställningen “Livsrus” där vi arbetade med frågor som tex  “Vad är en existentiell fråga?” Eleverna fick bland annat komma på egna existentiella frågor och planera en komedi utifrån det samt gestalta en tillhörande filmaffisch.

Förskoleklass, årskurs två och fyra såg föreställningen "Fjärilar i magen", här handlade efterarbetet om känslor.


Barnkonventionen genom drama, läsåret 2020/2021

Planen var att träffa flera av kommunens årskursfemmor, men pandemin kom i vägen och vi kunde inte göra projektet till fullo, men vi träffade årskurs fem på Jernvallenskolan fyra gånger och med hjälp av dramapedagogiska metoder arbetade vi med Barnkonventionen. 

I samma projekt åkte vi ut till kommunens förskolor och bjöd barnen på ett dramaäventyr där de fick hjälpa Haren Harriet att hitta mat. Planen var till en början att vara inomhus, men i och med pandemin fick vi lov att vara ute, vilket blev jättekul och bra. Det är ju så roligt att dansa i snön!


Skapande skolaprojekten finansieras av Kulturrådet, via Sandviken kommun.