Projketets hjältar


Vi började med projektet våren 2021.  Vi började projektet med bara fyra ungdomar. Idag består vi av totalt 10 ungdomar som är anställda och kämpar för att verkliggöra det här projektet. Vi har alla olika bakgrund, alltså kommer från olika länder vilket är en fördel och jätteviktigt för spelet. Dels för att vi är olika, och dels för att vi kan lära oss om nya kulturer.

Hur jobbar vi?

Vart jobbar vi?

Vi jobbar med att skapa ett spel om barns rättigheter.Vi försöker skapa ett spel genom att diskutera med varandra om olika frågor för att få nya idéer. Vi alla har olika idéer och utifrån dessa idéer skapar vi spelet. Vi har 2 projektledare, Linda och Katarzyna. De hjälper oss att utveckla spelet, och leder detta projekt.
Vi jobbar 2 dagar i veckan:


Tisdag                    17:30 – 19:00
Torsdag                  17:30 – 19:00
1 lördag i månaden 10:00 – 16:00


Vi övar även på ledarskap och olika tekniker för att vi ska kunna bli bra på att leda spelet och speldeltagarna på ett bra sätt.Vi börjar alltid arbetskvällarna med en runda. I rundan får alla säga hur de mår och berätta något annat om de vill. Det är viktigt att bry sig om varandra på sin arbetsplats!Efter detta gör vi alltid en uppvärmning, för att värma upp kroppen och få koncentration.Uppvärmningen består ofta av rörelse, pedagogik och lekar!


Här är nästan alla vi ungdomar som jobbar med projektet.En saknas på bild.

Fotograf: Ann-Sofie Åberg


Syntolkning: En bild på 9 leende personer utomhus.

Lite av vad vi har jobbat med


Vi jobbar på IOGT – NTO i Sandviken. Tidigare jobbade vi i ett hus som kallades
kungen, men vi flyttade eftersom IOGT-NTO hade bättre lokaler. IOGT-NTO ligger mitt i Nya bruket.Nya bruket är ett område i Sandviken där väldigt många bor. Innan var det svårt att lägga märke till oss i huset kungen. Det var bara ett "vanligt" hus som ingen la märke till. IOGT-NTO har andra samarbetspartners och aktiviteter, många barn brukar vara på IOGT-NTO för att delta i olika aktiviteter. Här på IOGT - NTO marknadsför vi oss bättre än på huset "kungen"!


Vi i SML jobbar inte bara på IOGT-NTO! Vi har  t.e.x varit på föreläsningar och ordnat aktivitetsdagar för barn. 


I februari 2022 så var vi på en föreläsning om framtidens skola med Sveriges f.d utbildningsminister Anna Ekström. Föreläsningen hölls på Gävles folkhögskola Brunnsvik. Det var väldigt inspirerande och nyttigt att lyssna på. Vi fick dela våra egna åsikter, men även höra andras åsikter. Vi fick även delta i olika diskussioner, väldigt lärorikt!


Vi har även varit på Rapatac i Sandviken. Där lekte vi olika lekar, i lekarna fanns det inslag om barns rättigheter och barnkonventionen. Målet var att ha kul med barnen, samt lära de lite om barns rättigheter. Vi spelade olika rollspel där vi i SML skådespelade. Vi utgick från olika artiklar från barnkonventionen och barnen fick gissa vad situationen handlade om. Syftet var att barnen skulle lära sig om deras rättigheter och vuxnas skyldigheter.


I augusti 2023 så var Dramamera med på stiftelsedagen i Sandviken. På stiftelsedagen så fick organsiationer och föreningar som fått bidrag av Göranssonska Stiftelserna chansen att visa upp sig. SML var med och visade upp en spelprototyp. Det var väldigt roligt att få visa upp och berätta om projektet! Både vuxna och barn kom och testade och ville höra om vårat arbete. Vi fick även chansen att prata med andra organisationer, och fick nya samarbetspartners!


I september 2023 var SML med på en dag som Rädda Barnen i Region Gävleborg hade ordnat. Vi åkte ända till Orbaden för att visa upp vårat spel, men även för att lyssna på andra föreläsningar. Vi fick lyssna på en föreläsning om barnfattigdom och hur man kan försöka motverka det.De som jobbade inom Rädda Barnen fick även testa spelet. Det var väldigt bra eftersom dessa personer var kunniga om barns rättigheter. De gav oss väldigt bra feedback och det var så kul och inspirerande att vara där!