Vår logga!

SPELA MED LAGEN


spel om barns rättigheter

Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om barnkonventionen och även skapa förutsättningar att diskutera barns rättigheter och vuxnas skyldigheter.  Spelet kommer att översätts till 10 olika språk.