SPELA MED LAGEN


spel om barns rättigheter

Här kommer ni kunna följa arbetet med Spela med lagen.


Syftet med spelet är att bidra till ökad kunskap om barnkonventionen och även skapa förutsättningar att diskutera barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Målet med spelet är att deltagarna ska samarbeta med varandra i lag för att komma i mål. Spelplanen kommer att vara 25 kvadratmeter och man använder sin kropp som spelpjäs. Det kommer att finnas kortlek med berättelser som utifrån de kommer deltagarna att spela rollspel, diskutera olika dilemma och även göra statyer med sina kroppar. Spelet kommer att översätts bland annat till: engelska, arabiska, dari, kurdiska, persiska, somaliska, polska, tigrinja, spanska och ryska.

Vi började med projektet våren 2021, med bara fyra ungdomar. Vi har alla olika bakgrund, alltså kommer från olika länder vilket är en fördel och jätteviktigt för spelet. Dels för att vi är olika, och dels för att vi kan lära oss om nya kulturer. Vi började projektet med bara fyra ungdomar, Aya, Hemrin, Joumana och Mitra. Men på slutet av 2021 lyckades vi anställa fyra ungdomar till, Ayan, Elahe, Qudrat och Roza. Idag är vi tillsammans åtta ungdomar som kämpar för att verkliggöra det här projektet.