DramaMera är en ideell förening som arbetar med drama och dramapedagogik för att öka förståelsen kring vikten av lek i barns liv samt för att främja användandet av drama som inlärningsmetod.

Vi arbetar normkritiskt och demokratiskt och alltid med ett feministiskt och solidariskt tänk i grunden, vi strävar efter att ständigt vara miljömedvetna i val av inköp, resor, material osv. Vi samarbetar med andra ideella föreningar, privatpersoner, studieförbund och skolor.

 

DramaMera bildades i det så kallade Nallerummet i dramahuset på Västerbergs Folkhögskola i februari 2018 av Katarzyna, Linda och Susanne som då pluggade till dramapedagoger. Vi ville hitta ett sätt där vi kunde arbeta tillsammans som dramapedagoger och där vi kunde arbeta med det som är viktigt för oss - så där och då blev DramaMera till.


Nu har det gått en tid och en del har förändrats. Katarzyna och Linda är numera anställda i föreningen och styrelsen har förändrats med nya medlemmar, men vår vision är densamma: att driva dramapedagogisk verksamhet och därigenom utforska, reflektera och ifrågasätta normer och etik. Samt verka för att drama blir ett stående inslag i skolan.