Intervju med SMLs projektledare!

Hur kom ni på idén med att göra ett spel om barns rättigheter?

”Det är så svårt att få människor att testa på drama. Vi tänkte att, om man har en stor spelplan så kommer det locka människor att vara med på något sätt. Och också ha någon slags ram och röd tråd, som kanske är svårt att se annars i ett dramapass.” Säger Katarzyna.


Hur menar ni med att få in drama i spelet?

”Att man jobbar jättemycket med kroppen, att gå in i karaktärer och roller.” Säger Katarzyna.

Linda beskriver att folk kan bli osäkra om man säger att man ska ha drama.


”Men om man säger att man ska spela ett spel, då vet man var det är för någonting” Säger Linda.


”Det känns som det blir mer tydligt vad det är vi ska göra” Säger Katarzyna om att genom ett spel öva på drama.


Var tanken först att bara ni skulle skapa spelet, eller hade ni en idé om att unga också skulle medverka?

”Tanken var hela tiden från början att det var unga som skulle göra det, för vi tyckte att, detta är ett jätteviktigt dokument för unga, så då ville vi att unga skulle göra spelet eftersom det är de som kommer spela spelet. Så det inte är vi vuxna som kommer och bestämmer och tycker vad som ska vara.” Säger Linda.


”Sedan har vi inte hittat något spel som var gjort av ungdomar eller barn, det är just därför vi lär göra det. I början hade vi 4 anställda ungdomar och som mest hade vi 12.” Säger Katarzyna.


Hur lång tid tog det innan ni kunde påbörja projektet?

”Vi började skriva någon gång under våren 2020, och så skickade vi in ansökan i juni, och så fick vi besked i december.” Säger Linda.


”Så nästan ett år” Tillägger Katarzyna.


Vad tycker ni är roligast med projektet?

”Att jobba med ungdomarna, det är det roligaste.” Säger Katarzyna.


”Vi brukar säga så här ibland att, även fast man jobbat hela dagen, kanske man är ganska trött, och så tänker man ”Åh gud klockan är bara 15, hur ska jag orka jobba ända till 19?”, men så kommer ni (ungdomarna) och då är det något som händer. Då orkar vi.” Säger Linda.

Katarzyna nickar och håller med Linda.


”Också att vara ute och testa spelet” Säger Katarzyna.


”Och att bara få se hur mycket ni (ungdomarna) utvecklas från när vi träffade er från första gången till den ni är idag. Det är stort.” Säger Linda.

”Och hur mycket ni vet om barnkonventionen, det är wow, det är så imponerande!” Tillägger Katarzyna.


Vad tycker ni är svårast med projektet?

”Tiden. Att vi har lite för lite tid. Och då kan det vara svårt att tänka ”good enough”. Vi vill ju gärna göra det bästa som vi kan såklart, men också att någonstans ”nej vi kommer inte kunna göra det här, så som vi kanske tänkte.” Det tycker jag är svårt.” Säger Linda.


”Sedan gör vi också massa andra saker, som vi inte tänkt från början, men det är bara kul. Men ändå att hinna med allt, det är svårast”. Säger Katarzyna.


Var tanken bara att skapa ett spel om barns rättigheter, eller planerade ni att göra annat med SML?

”Jag tänker väl att skapa spelet, men också sprida det, att nå ut med det till flera personer. Men spelet är grunden i projektet.” Säger Katarzyna.


” Vi vill genom Rädda Barnen och genom olika ungdomsförbund, sprida det. Vi vill ju att spelet ska spridas över hela Sverige såklart.” Säger Linda.

SML har t.ex haft olika aktivitetsdagar för barn. Såhär beskriver Linda tanken med det:


”Där tänker vi att det handlar om att träna på ledarskap, och så koppla ihop barnkonventionen till olika lekar. Det kan vi förstå att man kanske tycker är lite luddigt, ”men varför ska vi ha en lekdag, vad har det med spelet att göra?”, men det var planerat att göra aktiviteter.” Säger Linda.