Vår verksamhet är ganska bred och vi arbetar i olika projekt, vissa projekt är större, till exempel de som finansieras av Arvsfonden och Länsstyrelsen Gävleborg, vissa är mindre och minst lika viktiga - som till exempel de dramakollon vi sedan 2018 erbjudit barn i Årsunda att delta i på sommar- och jullovet.


Vi arbetar även på uppdrag av andra aktörer. Vi har till exempel gjort filmer med lekar och pyssel på uppdrag av Rädda Barnen Gävleborg och IKEA, filmerna med tillhörande pysselpåsar delades ut till kvinnojourer i länet.

Vidare har vi varit med Sandvikens Folkbibliotek på deras fina sommararrangemang Hemma hela sommaren, en vecka full av aktiviteter i stadsparken, vi var där en dag och erbjöd barn att vara med om fyrdimensionell högläsning.

Vi har även hållt workshops för volontärer inom Rädda Barnen i deras projekt Starka Tillsammans som syftar till en meningsfull fritid för barn.


På uppdrag av Rädda Barnen Gävleborg har vi tagit fram ett inspirationsmaterial att använda för dramalekar när flera olika språk talas i rummet. Materialet kan laddas ner här.