Vår verksamhet är ganska bred och vi arbetar i olika projekt, vissa projekt är större, till exempel de som finansieras av Arvsfonden och Länsstyrelsen Gävleborg, vissa är mindre och minst lika viktiga - som till exempel de dramakollon vi under ett par år erbjudit barn i Årsunda att delta i på sommar- och jullovet.


Vi arbetar även på uppdrag av andra aktörer. Vi har till exempel gjort filmer med lekar och pyssel på uppdrag av Rädda Barnen Gävleborg och IKEA, filmerna med tillhörande pysselpåsar delades ut till kvinnojourer i länet.

Vidare har vi varit med Sandvikens Folkbibliotek på deras fina sommararrangemang Hemma hela sommaren, en vecka full av aktiviteter i stadsparken, vi var där en dag och erbjöd barn att vara med om fyrdimensionell högläsning.

Vi har även hållt workshops för volontärer inom Rädda Barnen i deras projekt Starka Tillsammans som syftar till en meningsfull fritid för barn.


Nu planerar vi för att erbjuda personer som är 60+ att delta i tre workshops där vi ska leka och ha roligt tillsammans.