Syftet med spelet 

Syftet med spelet är att på ett roligt sätt bidra med ökad kunskap om barns rättigheter!


I  spelet kommer deltagarna att samarbeta med varandra i lag för att komma i mål. Spelplanen kommer att vara 25 kvadratmeter och man använder sin kropp som spelpjäs. Det kommer att finnas kortlek med berättelser och utifrån dem kommer deltagarna att spela rollspel, diskutera olika dilemman och även göra statyer med sina kroppar.

Spelet heter SML och står för "Samarbete mellan länder."

Hur spelet fungerar


 I spelet finns det 4 lag. Varje lag blir utdelat ett eget land och man ska agera som aktivister för landet man fått. Under spelets gång kommer man få chans att förbättra sitt eget land genom att utföra olika uppdrag. Målet när spelet är slut är att ha ett så bra land för barn som möjligt. Här är några exempel på uppdrag som kan utföras!


Uppdrag

"Alla borde veta om barns rättigheter.

Så att inget barn råkar ut för tråkigheter.

Rimma en text om barns rätt att leka.

För att vuxna inte om detta ska tveka."


 

Dags för charader!
Ledarna dra ett kort. På kortet står en av artiklarna från Barnkonventionen. Ledarna ska göra charader just om denna artikel.
Ni ska skriva i erat anteckningsblock vilken artikel ni tror ledarna försöker vissa. Ledarna ska sedan går från land till land och fråga om era svar. Svara på ett sätt så att andra lag inte hör eller ser. Lycka till!

 

Samarbetsövning

"Ni vill göra en demonstration för att uppmärksamma barnens situation i era länder. Bestäm tillsammans vad ska stå på era plakat? Skriv ner det på A4 papper som ni får från ledarna. Plakaten ska visas upp.

Kom ihåg att samarbeta!"

 

Quiz!

När blev Barnkonventionen lag i Sverige?

I vilka länder finns det gratis skolmat?

Hur gammal är Barnkonventionen?

  

Här är en bild på några av oss som jobbar med projektet samt en av våra projektledare. 


Bilden visar en prototyp av spelet.

Syntolkning: Ett foto på några personer som spelar ett spel.

Plats: IOGT NTO, Sandviken