DramaMera driver dramapedagogisk verksamhet med inriktning på grupper, vuxna likväl barn och unga.

Inom dessa områden utforskar vi mänskligt beteende, ifrågasätter och reflekterar kring normer och etik. DramaMera verkar främjande för användandet av drama bland annat i skolan, men även på andra arenor. Vi arbetar demokratiskt och normkritiskt och alltid med en feministisk och solidarisk tanke. Vi strävar efter att vara miljömedvetna i val av inköp, resor, material osv.